15. – 19. Jūnijs 2015. gads, Frankfurt am Main, Vācija
Mūsu stends Nr.042_K67  
 
A/S “Biotehniskais centrs” plāno noslēgt līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “ĀTA/BIO/01/2015” īstenošanu, ko līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
25.05.2015 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) iesniegts projekta iesniegums par projekta “ĀTA/BIO/01/2015” īstenošanu, projekta ID Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/75/061.
20.07.2015 noslēgts līgums Nr. L-ĀTA-15-3067 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “ĀTA/BIO/01/2015” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
eraf_vizualas_identitates_piemers1