10th European Congress of Chemical Engineering
3rd European Congress of Applied Biotechnology
5th European Process Intensification Conference
27.septembris. – 01.oktobris 2015. gads, Nica, Francija
Sīkāka informācija par kongresu šeit
A/S Biotehniskais centrs kongresā prezentēs 3 stenda referātus:

1. COMPARISON OF GREEN MICROALGAE DESMODESMUS COMMUNIS BIOMASS GROWTH CULTIVATED IN SHAKE FLASKS AND LABORATORY-SCALE STIRRED TANK PHOTOBIOREACTOR.

2. MODEL PREDICTIVE CONTROL TOOL FOR DESIRABLE FEEDING PROFILE EVALUATION AND CONTROL IN TO MICROBIAL FED-BATCH PROCESSES.

3. The effect of shaking, CO2 concentration, light intensity and temperature onbiomass growth of green microalgae Desmodesmus communis.

A/S “Biotehniskais centrs” plāno noslēgt līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “ĀTA/BIO/03/2015” īstenošanu, ko līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ID: ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/119
eraf_vizualas_identitates_piemers1