Jaunumi

JŪSU PARTNERIS NO LABORATORIJAS LĪDZ RAŽOŠANAS BIOREAKTORIEM

BIOTEHNISKAIS CENTRS PRODUKTI

Laboratorijas bioreaktori

Fotobioreaktori

Pilota bioreaktori

Rūpnieciskie pielietojumi

SCADA

Magnētiskie maisītāji

Procesu automatizācija

CIP/SIP

Uz modeli bāzēta piebarošana

Bioreaktoru renovācija

Piederumi