A/S „Biotehniskais centrs” uzsācis pētniecības projekta 1.2.2. „Matemātisko modeļu izveide un pielietojums fermentācijas procesos kā mijiedarbības un vadības izpētes instruments” īstenošanu SIA „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs”, kas 2011.gada 11. Aprīlī noslēdz līgumu par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” www.vbbkc.lv

Ieguldijums-tava-nakotne