A/S „Biotehniskais centrs” 2009. gada 13. augustā ir noslēdzis līgumu Nr. L-JPI-09-0048 ar v/a „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Ar magnētiskā lauka ierosinātu maisīšanas piedziņas izveide biotehnoloģijas un citos pielietojumos” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

2009. gada 14. septembrī sadarbībā ar Fizikālās Enerģētikas institūtu ir uzsākta projekta 2. aktivitāte – Pētījums par magnētisko rotoru mijiedarbību un energoefektivitāti.

2010. gada februārī ir nodots projekta progresa pārskats par pirmajiem 6 projekta īstenošanas mēnešiem.

2010. gada 13. aprīlī sadarbībā ar APP Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu ir uzsākta projekta īstenošanas 5. aktivitāte – magnētiskās piedziņas ierosinātas maisīšanas ietekmes izpēte dažādos mikroorganismu kultivācijas eksperimentu nosacījumos.

2010. gada oktobrī klajā nākusi projekta ietvaros tapusī publikācija „Magnētiskā lauka ietekme uz mikroorganisma Escherichia Coli augšanu”, Latvian Journal of physics and technical sciences, 5, Vol. 47, 2010.

Publikācijas kopsavilkums:
Dotā pētījuma mērķis bija izpētīt magnētiskā lauka ietekmi uz mikroorganismu augšanu. Šai sakarā mūsu eksperimentos tika testēta mikroorganismu kultūras Escherichia Coli celms BT21 pie dažādām magnētiskā lauka intensitātēm, veicot kultivāciju kratītāja kolbās. Šāda informācija ir nozīmīga biotehnoloģisko iekārtu izveidē, jo, izmantojot magnētisko piedziņu risinājumus, var sasniegt austus sterilizācijas rādītājus bioreaktoros. Mūsu eksperimentos rezultāti konsekventi parādīja, ka līdz zināmai robežai magnētiskais lauks veicina mikroorganisma augšanas ātruma palielināšanos, tālāka magnētiskā lauka palielināšana vairāk nepalielināja biomasas pieaugumu.

2010. gada 15. Novembrī nobeigts projekts „Ar magnētiskā lauka ierosinātu maisīšanas piedziņas izveide biotehnoloģijas un citos pielietojumos”.