50L bioreactor

Šī bioreaktoru līnija ir izveidota Pichia pastoris kultivācijai, lai ražotu fermentus un proteīnus. Sistēma ir
pilnībā slēgta un automatizēta, un ietver šādus galvenos elementus:

 1. 50, 500 un 2×5000 litru bioreaktori (kopējie tilpumi);
 2. Stacionārais CIP / SIP bioreaktoru, reaktoru un savienojošo cauruļvadu automatizētai mazgāšanai un
  sterilizēšanai;
 3. Cirkulācijas sterilizators barotnes sterilizēšanai;
 4. Glicerīna un metanola barošanas reaktori;
 5. Savienojošie siltumizolēti cauruļvadi un pneimatiski kontrolējami membrānas vārstu grupas.

Bioreaktoros tiek kontrolēti šādi parametri:

 • temperatūra;
 • pH;
 • pO2;
 • pārspiediens;
 • hidrostatiskais spiediens;
 • līmenis;
 • putošanās;
 • metanola koncentrācija.

Сentrālā kaskādes vadības sistēma ietver SCADA, kura izstrādāta atbilstoši 21 CFR Part 11 prasībām.

CIP SIP
Lid 5000L bioreactor
Pichia pastoris bioreactors