A/S „Biotehniskais centrs” uzsācis pētniecības projekta „Fermentāciajs procesu imitācijas un vadības modeļvides apstākļos” īstenošanu SIA „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs”, kas 2011.gada 11. Aprīlī noslēdz līgumu par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. www.vbbkc.lv

Ieguldijums-tava-nakotne