Projekta pieteicējs:  SIA “Baltic Agro Tehnoloģijas”

Sadarbības partneri:

SIA “Mālnieki”

AS “Biotehniskais Centrs”

Biedrība “Ekotehnoloģiju mehi (ETM)”

Projekts Nr. 18-00-A01620-000012

Projekta nozīmība

Viens no galvenajiem graudu apjoma zuduma iemesliem ir graudaugu masas zudumi pašsakaršanas vai uzsilšanas dēļ. Uzsilšanas iemesli galvenokārt ir insektu invāzija, mitrums, apkārtējās vides temperatūra, pelējuma sēnītes u.c. Insekts ar latīnisku nosaukumu Sitophiilus Granarius jeb graudu smecernieks pie labvēlīgiem dzīves apstākļiem spēj sabojāt uz 1000 t graudu 80 līdz 160 t labas produkcijas, jo vairojas ar neticamu ātrumu. Viens graudu smecernieku vai līdzīgu insektu pāris divu graudu uzglabāšanas mēnešu laikā, pie labvēlīgiem dzīves apstākļiem spēj attīstīties līdz 4000 insektiem – tas ir nopietns drauds un liela problēma graudu uzglabāšanas procesā. Kaitēkļi izdala cilvēkiem un dzīvniekiem kaitīgas vielas, kas var izraisīt smagus fizioloģiskus traucējumus, tāpat kaitēkļi paaugstinās uzglabājamās lauksaimniecības produkcijas mitrumu, tā pelē un veidojas indīgi toksīni, tādējādi pazeminot produkcijas kvalitāti un cenu.

Projekta mērķis ir izstrādāt graudu attīrīšanas iekārtas prototipu (Prototips), lai konstatētos dzīvos kaitēkļus, kāpurus un insektus birstošu kravu – graudaugu un proteīnaugu un to pārstrādes produktu krājumos, iznīcinātu ar cilvēka veselībai nekaitīgām metodēm – karsēšanu ar ražību 100 t/h. Graudu attīrīšanas iekārtas Prototipa izveidošanas mērķis ir dzīvo kukaiņu iznīcināšana/dezinsekcija graudaugu kravās, lai radītu lauksaimniekiem būtisku finanšu un laika ekonomiju produkcijas sagatavošanā un apstrādē, kā arī sniegtu ieguldījumu apkārtējās vides un klimata saglabāšanā.

Projekta īstenošana un rezultāti:

Projekta ietvaros ir radīta jauna metode un tehnoloģija. Ir uzkonstruēts Prototips, un pēc tā konstruēšanas un testēšanas darbu rezultātiem ir iegūta inovatīva, videi draudzīga metode/tehnoloģija birstošu kravu – graudaugu un proteīnaugu (pupas, zirņi, lēcas, kukurūza u.c.) un to pārstrādes produktu attīrīšanai no dzīviem kaitēkļiem.

Iekārtas pamatā galvenā sastāvdaļa ir kvadrātveida graudu karsēšanas tornis, kas sadalīts savienojamās sekcijās, kur katra sekcija paredzēta noteiktam darba mērķim. 1.graudu pieņemšanas – kliedēšanas sekcijas; 2. graudu karsēšanas sekcijas. Prototipa kvadrātveida graudu tornī pakāpeniski regulējot temperatūru robežās no 80 – 160 grādi pēc Celsija (to regulējot par 20 grādu robežām) iegūtu to optimālo temperatūru, pie kuras 4-5 sekunžu laikā neatgriezeniski tiktu padarīti nekaitīgi birstošajā masā esošie dzīvie kaitēkļi, kā arī to oliņas un kāpuri.

Ar provizoriskiem rasējumiem graudu attīrīšanas torņa prototipam varat iepazīties te

A/S Biotehniskais centrs projektā iesaistītie darbinieki projekta gaitā veica sekojošos darbus:

 1. Iekārtas koncepcijas – darbības un vadības principu izstrāde. Graudu plūsmas organizācija, graudu  sildīšanas un temperatūras kontroles principi, drošības pasākumi, graudu padeve un izlādēšana;
 2. Iekārtas konstrukcijas izstrāde un detalizācija. Konstrukcijas sastāvdaļas, to izvietojums, sildīšanas sekciju skaita izvēle, prototipa konstrukcijas skices un prototipa konstrukcijai nepieciešamo materiālu saraksti
 3. Iekārtas 3D modeļa izstrāde. Iekārtas 3-dimensiju modeļa izveide Solid Edge programmatūras vidē ar mērķi optimizēt iekārtas konstruktīvās un tehnoloģiskās īpašības;
 4. Iekārtas un vadības sistēmas sastāvdaļu izvēle un piemeklēšana. Iekārtu detalizētā saraksta tabulas izveide, kas ir pirmais solis elektriskai projektēšanai un vadības programmatūras izstrādei;
 5. Izejas informācijas sagatavošana elektriskai projektēšanai, pamatojoties uz Iekārtu saraksta tabulas – vadības skapja komplektācijas saraksts un komplektējošo daļu ražotāju izvēle;
 6. Piegādātāju un izdevumu iepriekšējo sarakstu sagatavošana iepirkumu organizācijai, pamatojoties uz p. 4. un 5. informācijas;
 7. Iekārtas darbības un vadības algoritmu detalizēta izstrāde: Graudu plūsmas organizācija, graudu  sildīšanas un temperatūras kontrole, drošības pasākumi, graudu padeve un izlādēšana;
 8. Iekārtas un vadības sistēmas sastāvdaļu izvēle un piemeklēšana. Iekārtu detalizētā saraksta tabulas izveide;
 9. Uzdevuma sagatavošana elektriskai projektēšanai – specifikācijas izstrāde;
 10. Uzdevuma sagatavošana programmēšanai – vadības kontroliera ieeju-izeju sarakstu veidošana;
 11. Iepirkumu organizācijai nepieciešamo dokumentu un informācijas sagatavošana. Tendera uzaicinājuma sagatavošana;
 12. Darbs ar tendera uzvarētāju SIA Z.T.F. Lāsma – elektriskās projektēšanas un vadības skapja izgatavošanas uzraudzība;
 13. Sistēmas elektriskās montāžas uzraudzība un palīdzība;
 14. Iekārtas aktuālā dizaina un 3D modeļa izstrāde;
 15. Iekārtas automātiskās vadības un regulēšanas (kontroliera) programmu izstrāde;
 16. Operatora paneļa ekrānu dizains un programmu izstrāde.

Ieskats gala rezultātā atrodams te

Projekta īstenošanas laiks no 2018.gada 1.augusta līdz 2019.gada 16. septembrim. Kopējās projekta izmaksas bija 95656,54 EUR, no tā ELFLA finansējums – 85042,49 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit