VIP unit on wheels
Šī CIP (clean-in-place) sistēma ir iekārta, kas novietota uz mobilas platformas, kuru ir viegli pārvietot pa ražošanas telpu un pievienot

fermentierim vai citam tehnoloģiskajam traukam. Mazgāšanas līdzekļa cirkulācijas maksimālais ātrums – 5000 l/h (var mainīt).

CIP platforma satur divus centrbēdzes sūkņus (CIP padošanai un atgriešanai), divus dozēšanas sūkņus ar diviem plastmasas traukiem, caurules un mazgāšanas līdzekļa piederumus, kontroles bloku ar skārienjutīga ekrāna operatora paneli, manuālus un automātiskus vārstus, savienojumus un armatūras.

Mobilais CIP dod iespēju mazgāt fermentierus un citus traukus, kuru kopējais tilpums ir 20 – 1000 litri.

Mobilā CIP sistēma ļauj īstenot gan manuālu, gan pilnīgi automātisku mazgāšanas procesu. Automātiskais režīms katrā atsevišķā gadījumā ir jāizveido vai jāizvēlas recepte. Šīs darbības var veikt no operatora paneļa.

CIP mazgāšanas režīms sastāv no stadijām, bet stadijas – no soļiem. Patiesībā mazgāšanas procesa stadija tiek uzskatīta par noteikta mazgāšanas procesa tipa ar izvēlētiem parametriem (temperatūra, mazgāšanas procesa laiks, mazgāšanas līdzekļa pH, koncentrāta pievadīšanas ātrums, CIP mazgāšanas sūkņa ātrums utt.) realizāciju.

Automātiskajā režīmā ir iespējams veikt sekojošas darbības:

  •          Pirmreizējā skalošana;
  •          Mazgāšana ar sārmainu mazgāšanas līdzekli;
  •          Skalošana;
  •          Mazgāšana ar skābu mazgāšanas līdzekli;
  •          Noslēdzošā skalošana.

Automātiskais process tiek veikts atbilstoši izvēlētajai receptei. Recepte ietver noteiktas stadijas un soļus ar attiecīgajiem parametriem.

Jebkura mazgāšanas fāze sastāv no noteiktiem secīgiem soļiem, kuri var atšķirties katrā izvēlētajā mazgāšanas režīmā. Šie soļi var būt, piemēram, vārstu atvēršana, sūkņa ieslēgšanas, maisītāja ieslēgšanās un citas darbības, kas saistītas ar darba ierīču ieslēgšanu/izslēgšanu. Soļu parametri ir doti instrukcijā, nepieciešamības gadījumā tos iespējams mainīt. Instrukciju veido mazgāšanas fāžu noteikta secība. Maksimālais fāžu skaits ir 12. Automātiskajā režīmā ir iespējams automātiski apstādināt un pabeigt procesu.