SUB-galvenaaEDF-5.4 monobloku iespējams pielāgot arī vienreiz izmantojamā laboratorijas bioreaktora kontrolei. Mums ir šāda pieredze ar vienreiz lietojamu boreaktoru no CerCell (Dānija).

CerCell piedāvā dažāda tilpuma (0.5 – 75 litri) konfigurējamus bioreaktoru traukus, kuri ir aprīkoti ar visu nepieciešamo, lai būtu iespējams veikt dažādu mikroorganismu kultūru fermentācijas. Šo trauku būtiska priekšrocība ir iespēja sasniegt lielu maisītāja rotācijas ātrumu. Piemēram, 7.5 litru bioreaktorā, kurš aprīkots ar 3 Ruštona tipa turbīnām iespējams sasniegt maisītāja rotācijas ātrumu līdz pat 15000 rpm. Vienreiz izmantojamajā bioreaktorā ir iespējams izmantot gan vienreiz izmantojamus, gan sterilizējamus pH un pO2 sensorus.

 

Vienreiz izmantojamā bioreaktora izmantošanas priekšrocības:

  • Samazina kontaminācijas risku;
  • Novērš nepieciešamību uzturēt procesu infrastruktūru (mazgāšana, sterilizēšana), kas var būt būtiska validācijā;
  • Vienkāršo un samazina validēšanas izmaksas;
  • Samazina darba izdevumu izmaksas sagatavošanās procesos (montāža – demontāža, mazgāšana, sterilizēšana);
  • Iespēja fermentācijas procesus attīstīt atbilstoši LRP prasībām.

Mēs esam izmēģinājuši CerCell piedāvāto 7.5 litru bioreaktoru E. Coli fermentācijā ar piebarošanu (fed-batch). Iegūtie rezultāti bija salīdzināmi ar fermentācijām, kas veiktas autoklavējamā laboratorija mēroga stikla bioreaktorā.