Vizualizācijas programmas (SCADA) specializētā versija veidota saskaņā ar 21CFR Part 11 prasībām (dokuments no “US Food and Drugs Administration FDA”, kurā formulēti elektronisko pierakstu un autorizēto pieeju reģistrācijas nosacījumi). Doto nosacījumu ievērošana nodrošina procesa validāciju atbilstoši GMP prasībām. Programma veidota uz firmas ARC Informatique izstrādātās PcVue izstrādnes paketes, kas nodrošina 21 CFR Part 11 standarta nosacījumus.

Šī programma nodrošina sekojošas funkcijas:

  • Datu vizualizāciju grafiskā un tabulārā veidā;
  • Datu arhivāciju;
  • Datu eksportu citos formātos;
  • Izpildiekārtu stāvokļa attēlošanu;
  • Izpildiekārtu vadību;
  • Kontrolējamo lielumu iestādījumu uzdošana;
  • Uzskaites žurnāls trauksmes paziņojumiem, fiksējot to parādīšanos, apstiprināšanu un novēršanu;
  • Autorizētiem lietotāju parametru izmaiņu nodrošināšana (katram lietotājam tiek noteikts piekļuves līmenis parametru izmaiņai);
  • Automātisks operatora darba pieraksts, kurā tiek piefiksēts –  ieejas/ izejas laiks sistēmā, iestādījumu maiņa, izpildmehānismu ieslēgšana/ izslēgšana, procesa palaišana/ apturēšana u.c.

Programmas draiveri nodrošina sasaistes iespēju ar plašu kontrolieru spektru, piemēram, Siemens Simatic, GE Fanuc, Schneider Electric Quantum u.c. Datu apmaiņa var tikt veidota arī ar OPC servera palīdzību, kas rada iespēju šai sistēmai pieslēgt praktiski jebkuru kontrolieri.