GALVENAAStacionārā CIP iekārta tiek pielāgota atbilstoši konkrētas ražošanas prasībām. Šī iekārta ir paredzēta bioreaktoru, tehnoloģisko līniju cauruļvadu un citu tehnoloģisko trauku CIP/SIP (clean-in-place/sterilization-in-place) mazgāšanai.

Stacionārā CIP/SIP iekārta darbojas divos režīmos: mazgāšanas un sterilizēšanas. Šie režīmi atšķiras ar uzstādījumiem, kas pielāgoti no operatora paneļa vai SCADA.

Tvaika līniju, dzesēšanas ūdens, saspiestā gaisa un izvadīšanas savienojumus var nodrošināt saskaņā ar sekojošo attēlu (viens no iespējamajiem variantiem):

Tvaika līniju, dzesēšanas ūdeni, saspiesto gaisu un kanalizāciju savieno ar iekārtu saskaņā ar tehnoloģisko shēmu. Viens no iespējamajiem variantiem parādīts attēlā:

Ar CIP/SIP mazgāšanas procesu iespējams veikt divos veidos:

  1. Lokāli – operators procesu kontrolē tieši no CIP/SIP operatora paneļa;
  2. Centralizēti – operators procesu kontrolē no attālumā esoša operatora paneļa vai SCADA sistēmas.

CIP/SIP process ir pilnīgi automātisks, bet nepieciešamības gadījumā iespējams atsevišķu ierīci vai procesu pārslēgt uz manuālo kontroli.

Automātiskais process tiek veikts atbilstoši izvēlētajai receptei. Recepte ietver noteiktas stadijas un soļus ar attiecīgajiem parametriem. Jebkura mazgāšanas fāze sastāv no noteiktiem secīgiem soļiem, kuri var atšķirties katrā izvēlētajā mazgāšanas režīmā. Automātiskajā režīmā iespējams veikt šādas procesa fāzes:

  •          Pirmreizējā skalošana ar aukstu ūdeni;
  •          Pirmreizējā skalošana ar karstu ūdeni;
  •          Mazgāšana ar sārmainu mazgāšanas līdzekli;
  •          Skalošana ar aukstu ūdeni;
  •          Mazgāšana ar skābu mazgāšanas līdzekli;
  •          Noslēdzošā skalošana ar aukstu ūdeni;
  •          Noslēdzošā skalošana ar injekcijas šķīdumu;
  •          Cauruļvadu mazgāšana un sterilizēšana.

Ir iespējams arī pievienot jaunas fāzes saskaņā ar konkrētās ražošanas prasībām. Katras fāzes parametrus iespējams pielāgot, lai nodrošinātu optimālu CIP/SIP darbību.

Stacionārā CIP/SIP iekārta dod iespēju procesus veikt saskaņā ar LRP (GMP) prasībām.