Bioreactor line assembly
Doto fermentācijas sistēmu izmanto ar naftas produktiem piesārņotu augšņu attīrīšanā. Baktēriju konsorcijs, kuru kultivē (ražo) ar doto sistēmu, – tika iegūts no ar naftu piesārņotu augšņu paraugiem.

Fermentācijas sistēma sastāv no 30, 100 un 800 litru bioreaktoriem. Cits 800 litru bioreaktors tiek izmantots barotnes uzglabāšanai. Katrā bioreaktorā tiek kontrolēta temperatūra, pH, pO2, putas un līmenis, kā arī automātiska substrāta padeve, kura realizēta ar laikā mainīgu piebarošanas ātrumu (piebarošanas ātrumu profils). Tiek nodrošināta visas fermentāciju sistēmas un to savienojumu sterilizācija.