A/S “Biotehniskasi centrs” ir iesaistījies kā sadarbības partneris SIA „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” pētniecības projektu īstenošanā, kas 2011.gada 11. aprīlī ar V/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0005 par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu. Sīkāka informācijawww.vbbkc.lv

Ieguldijums-tava-nakotne