Levitating Magnetic Drive /Levitējoša magnētiskā piedziņa (ID No. VP-PI-2021/117)

.
A/S Bioreactors.net (agrāk – A/S “Biotehniskais centrs”) tehnoloģiju pārneses projekta ID Nr. 1.2.1.2/16/I/001 ietvaros realizē Projektu Nr. VP-PI-2021/117 (līgums Nr. VP-L-2021/99) Par rūpniecisko pētījumu izstrādes veikšanai, lai izveidotu rotācijas vadības shēmu, principiāli jaunam levitējošās maisīšanas principam bioreaktoros, nodrošinot maisītāju bezsaskarsmes rotāciju vairākos vertikālos līmeņos.

Other Bioreactors.net Projects