Usage Of Conservative Borrelia Protein As Vaccine Target/ Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums (ID.Nr. 1.1.1.1/20/A/048)

01.03.20212.-30.11.2023.

Projekta nosaukums: „ Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/048

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. marts – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 540 540.54 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. biol. Kaspars Tārs

Sadarbības partneris: AS “Biotehniskais centrs”

 Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir producēt hromosomā kodētu konservatīvu Borrelia olbaltumvielu un pārbaudīt tā efektivitāti, kā vakcīnas kandidātam pret Laima slimību peļu modelī.

Laima slimība ir visizplatītākā ērču izraisītā saslimšana Eiropā un Ziemeļamerikā ar aptuveni 400 000 reģistrētiem gadījumiem katru gadu. Slimībai var būt dažādas komplikācijas – locītavu sāpes, neiroloģiski traucējumi, tādi simptomi kā multiplā skleroze un artrīts. Lai gan slimību var izārstēt ar antibiotikām, simptomi var saglabāties vairākus gadus pat pēc ārstēšanas ar antibiotikām. Pašlaik tirgū nav pieejama vakcīna pret Laima slimību. 1998. gadā Smith Kline Beecham Biologicals (tagad ietilpst GlaxoSmithKline) izstrādāja LYMErix pret Laima slimības vakcīnu, taču tā tika izņemta no tirgus sūdzību par blakusparādībām un vairāku tiesas prāvu dēļ. Tāpēc globālā mērogā ir vajadzīga jauna, efektīva un droša pret Laima slimību vērsta vakcīna.

Informācija publicēta 01.03.2021.

Projekta īstenošanas gaita:

2021. gada 1. marts – 2021. gada 31. maijs

 1. Uzproducētas un attīrītas bakteriofāgu AP205 un Qβ vīrusveidīgās daļiņas (VVD)

 2. Uzproducēts un attīrīts Borrelia burgdorferi virsmas proteīns BB0689

Informācija publicēta 31.05.2021.

2021. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. augusts

 1. Uzproducētas bakteriofāga AP205 vīrusveidīgo daļiņu ģenētiski sapludināts konjugāts ar Borrelia burgdorferi virsmas proteīnu BB0689

 2. Izveidots Borrelia burgdorferi virsmas proteīna BB0689 ķīmiskais konjugāts ar bakteriofāga Qβ vīrusveidīgajām daļiņām

Informācija publicēta 31.08.2021.

Projekta progress:

2021. gada 1. septembris – 2021. gada 30. novembris

 1. Uzsākts darbs pie konsevatīvu Borrelia burgdorferi virsmas proteīnu BB028, BB0158, BB0171, BB0213, BB0352, BB0823 un BB058 prodcēšanas

 2. Uzsākti Borrelia burgdorferi virsmas proteīna BB0689 mijiedarbības partneru meklējumi peļu asins serumā un dažādos orgānu homogenātos

Informācija publicēta 30.11.2021.

Projekta progress:

2021. gada 1. decembris– 2022. gada 28. februāris

 1. Uzproducēti konservatīvie Borrelia burgdorferi virsmas proteīni BB028 un BB0158

 2. Uzproducēti konservatīvo Borrelia burgdorferi virsmas proteīnu BB028 un BB0158 ģenētiski sapludināti varianti ar bakteriofāga AP205 vīrusveidīgajām daļiņām

 3. Turpināti Borrelia burgdorferi virsmas proteīna BB0689 mijiedarbības partneru meklējumi peļu asins serumā un dažādos orgānu homogenātos, izmantojot elektroforēzes, hromatogrāfijas un masspektrometrijas tehnoloģijas

 4. Uzsākta peļu imunizācija ar Borrelia burgdorferi BB089 proteīnu, BB0689 proteīna ģenētiski sapludināto versiju ar bakteriofāga AP205 VLP un BB0689 proteīna ķīmiski konjugēto versiju ar bakteriofāga Qβ VLP

Informācija publicēta 28.02.2022.

Projekta progress:

2022. gada 1. marts – 2022. gada 31. maijs

Pārskata periodā projektā paveikts sekojošais:

 1. Uzproducēti konservatīvie Borrelia burgdorferi virsmas proteīni BB0171 un BB0213

 2. Uzproducēti konservatīvo Borrelia burgdorferi virsmas proteīnu BB0171 un BB0213 ģenētiski sapludināti varianti ar bakteriofāga AP205 vīrusveidīgajām daļiņām

 3. Kā potenciālais Borrelia burgdorferi virsmas proteīna BB0689 mijiedarbības partneris ar masspektrometrijas palīdzību identificēts apoliporoteīns A-1

 4. Pabeigta peļu imunizācija ar Borrelia burgdorferi BB089 proteīnu, BB0689 proteīna ģenētiski sapludināto versiju ar bakteriofāga AP205 VLP un BB0689 proteīna ķīmiski konjugēto versiju ar bakteriofāga Qβ VLP

Informācija publicēta 31.05.2022.

2022. gada 1. jūnijs – 2022. gada 31. augusts

Pārskata periodā  projektā paveikts sekojošais:

 1. Uzproducēti konservatīvie Borrelia burgdorferi virsmas proteīni BB0352 un BB0823

 2. Uzproducēti konservatīvo Borrelia burgdorferi virsmas proteīnu BB0352 un BB0823 ģenētiski sapludināti varianti ar bakteriofāga AP205 vīrusveidīgajām daļiņām

 3. Pabeigta peļu inficēšana un Laimas slimības gaitas novērtēšana pēc vakcinācijas ar Borrelia burgdorferi BB089 proteīnu, BB0689 proteīna ģenētiski sapludināto versiju ar bakteriofāga AP205 VLP un BB0689 proteīna ķīmiski konjugēto versiju ar bakteriofāga Qβ VLP

Informācija publicēta 31.08.2022.

Projekta progress:

2022.gada 1. septembris – 2022. gada 30. novembris
Pārskata periodā projektā paveikts sekojošais:

 1. Optimizēti apstākļi bakteriofāga Qβ VLP lielapjoma fermentācijai

 2. Uzaudzēta Borrelia burgdorferi baktēriju kultūra baktericiditātes testu veikšanai

 3. Uzsākta peļu imunizācija ar proteīniem BB028, BB0158 un to ķīmiski konjugētajām versiju ar bakteriofāga Qβ VLP

Informācija publicēta 30.11.2022.

 

Projekta progress:
No 01.12.2022 līdz 28.02.2023 projektā paveikts sekojošais:

 1. Noteikta proteīna BB0158 trīsdimensionālā struktūra

 2. Pabeigta BALB/c peļu imunizācija ar proteīniem BB028, BB0158 un toķīmiski konjugētajām versijām ar bakteriofāga Qβ VLP

 3. Uzsākti baktericiditātes testi ar imunizēto BALB/c peļu serumiem

Informācija publicēta 28.02.2023.

Projekta progress:
No 01.03.2023 līdz 31.05.2023 projektā paveikts sekojošais:

 1. Uzrakstīta manuskripta daļa par BB0158 proteīna trīsdimensionālo struktūru

 2. Nolūkā noskaidrot proteīnu BB0689 un BB0158 mijiedarbības partnerus,iegūti to kristāli pēc proteīnu apstrādes ar dažādiem fizioloģiskajiemšķidrumiem

 3. Pabeigti baktericiditātes testi ar imunizēto BALB/c peļu serumiem

Informācija publicēta 31.05.2023.

Projekta progress:
No 01.06.2023 līdz 31.08.2023 projektā paveikts sekojošais:

 1. Uzrakstīts manuskripts par BB0158 proteīna trīsdimensionālo struktūru

 2. Uzrakstīts un iesniegts Latvijas patents par borēlijas virsmas proteīna potenciālo izmantošanu Laimas slimības vakcīnas konstruēšanā

 3. Uzrakstīts manuskripts par vairāku borēlijas virsmas proteīnu izmantošanu Laimas slimības vakcīnas konstruēšanā

Informācija publicēta 01.09.2023.

Projekta progress:

2023. gada 1. septembris – 2023. gada 30. novembris

Pārskata periodā projektā paveikts sekojošais:

 1. Manuskripts par BB0158 proteīna trīsdimensionālo struktūru iesniegts žurnālā, veikti labojumi, pēc kuriem manuskripts ir pieņemts publicēšanai   

 2. Uzrakstīts un iesniegts publicēšanai manuskripts par Qβ VLP lielapjoma producēšanas matemātisko modelēešanu

 3. Manuskripts par vairāku borēlijas virsmas proteīnu izmantošanu Laimas slimības vakcīnas konstruēšanā iesniegts žurnālā, veikti labojumi, pēc kuriem manuskripts ir pieņemts publicēšanai

Informācija publicēta 30.11.2023.

Other Bioreactors.net Projects