Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs

01.09.2016 – 31.12.2018.

AS Biotehniskasi centrs, ir iesaistījies pētniecības projektā Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs.

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Vairāk www.vmtkc.lv

Projekta ietvaros AS Biotehniskais centrs īsteno pētījumu “Laboratorijas un pilota mēroga bioreaktoru sterilitātes un siltumapmaiņas nosacījumu izpēte, ievērojot labas ražošanas prakses principus”.

Projekta īstenošanas laiks 01.09.2016 – 31.12.2018.

Projekta ietvaros veikts ārpakalpojums  pētījums sadarbība ar “APP LV Koksnes ķīmijas institūts” – Mikroorganismu kultivācijas pētījums, pielietojot modeļvidē pilnveidotu magnētisko rotoru konfigurāciju.

Ar īstenoto aktivitāšu darbību aprakstu un rezultātiem varat iepazīties šeit

Sadarbībā ar firmu SIA Biosan tiek īstenots pētījums “Mikroorganismu kultivācijas iespēju pētījums, balstoties uz personālo bioreaktoru reversīvās samaisīšanas tehnoloģiju”.

Pētījuma “Kontrolētās enzimātiskās hidrolīzes procesa uzlabošanas izpēte augstvērtīgu sūkalu un piena proteīnu hidrolizātu iegūšanai” veikšana notiek sadarbībā ar SIA Baltic Dairy Board.

Projekta realizācijai SIA „Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A005.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Other Bioreactors.net Projects