VMKC projekts Nr.28 Bioreaktora masas apmaiņas nosacījumu izpēte fermentācijas procesu efektivitātes palielināšanai (ID Nr. 1.2.1.1/18/A/007)

01.06.2019.-31.05.2021.

A/S Biotehniskais centrs, ir uzsācis pētniecības projektu Viedo materiālu kompetences centrs ietvaros.
Projekta  Nr.28 ietvaros A/S Biotehniskais centrs īsteno pētījumu “Bioreaktora masas apmaiņas nosacījumu izpēte fermentācijas procesu efektivitātes palielināšana”.
Projekta īstenošanas laiks 01.06.2019 – 31.05.2021.
Projekta realizācijai SIA „VMKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/007.
Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 105 860.00 EUR.
09.09.2019 atskats uz 1.ceturksni:  Tika pētīta standarta ruštona turbīnas un slīpo lāpstiņu maisītāju hidrodinamiskie rādītāji pie dažādiem maisītāja rotācijas ātrumiem, aerācijas un dažādas viskozitātes. Balstoties uz šiem rezultātiem teorētiski novērtēja masas apmaiņu atkarībā no hidrodinamiskajiem un vides realoģiskajiem parametriem.  No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka mazviskozās vidēs no masa apmaiņas viedokļa piemērotāka būs standarta ruštona turbīnas maisītājs, bet viskozās vidēs slīpo lāpstiņu maisītāju konstrukcijas.
10.12.2019 atskats uz 2. ceturksni: Balstoties uz laboratorijas rezultātu pētījumiem, tika izveidots modelis maisītāju lāpstu profilu izveidei pilota mēroga bioreaktoriem viskozu vižu samaisīšanai. Izmantojot modeļa parametrus,  tika izstrādāti maisītāja profila rasējumi 20 000 litru bioreaktoram.
05.03.2020 atskats uz 3.ceturksni: Salīdzinošo masas apmaiņas rādītāju teorētiska un eksperimentāla noteikšana laboratorijas bioreaktoros ar divām dažādām maisītāju konstrukcijām – standarta ruštona turbīnu un slīpo lāpstiņu maisītāju. Teorētiski šie rādītāji tika noteikti, izmantojot skābekļa masas pārneses modeli, savukārt eksperimentāli tie tika noteikti izmantot impulsa aerācijas metodi. Salīdzinošie rezultāti apliecina, ka vērtējot pēc  īpatnēji ievadītās jaudas masas apmaiņas koeficients vidēji par 8%  ir lielāks konstrukcijai ar standarta ruštona turbīnu.
05.06.2020 atskats uz 4. ceturksni: Masas apmaiņas rādītāju kLa aprēķinu noteikšana pilota mēroga bioreaktoriem tilpuma diapazonā 100 – 1000 litri. Veikts dažādu aprēķinu un eksperimentālo metožu apkopojums, kā arī analīze par piemērotības izvēli dažādiem biotehnoloģiskajiem procesiem.
07.09.2020 atskats uz 5.ceturksni: Laboratorijas (5 litru) mēroga bioreaktorā tika pētīta izšķīdušā skābekļa parciālā spiediena koncentrācijas regulācijas algoritmi un to ietekme uz mikroorganismu kultivācijas rādītājiem. Izveidots bioreaktora maisītāja un bioprocesa kontroliera prototips.

09.12.2020 Bioprocesa kontroliera vadības funkciju izpēte maisīšanas regulācijā. Kaskādes kontroles prototipa izveide un tā funkciju eksperimentālā izpēte fermentāciju procesos.

05.03.2021 Maisītāju  un bioprocesa kontrolieru prototipa izveidesdokumentācija.

31.05.2021 Vadāmas un konfigurējamas maisītāja konstrukcijas prototipa
papildinājums

Other Bioreactors.net Projects